Чи доцільно вважати гомосексуалізм проявом девіації?

Якось, на соціології, вивчаючи тему «Девіантна поведінка», я зіткнулась з тим фактом, що багато науковців приписують до форм девіації гомосексуалізм. З особистих причин я вирішила дослідити, чи доцільно називати нетрадиційну сексуальну орієнтацію девіацією.
Як відомо, соціальна девіація (лат. deviatio, від лат. devio — відхиляюсь) — широкий спектр відхилень поведінки особистості від традиційних у даному суспільстві нормативів поведінки. Звідси, девіантна поведінка (відхильна поведінка) — поведінка індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, внаслідок чого відбувається порушення цих норм. Головним у цьому визначенні є поняття «відхилення від норм». Спробуємо розібратися, які ж це норми.
Норма соціальна — система уявлень, що становить певний шаблон поведінки, що розділяється членами соціальної групи і необхідний для здійснення сумісних узгоджених дій.
Соціальні норми — це правила вироблені суспільством, чи групою людей у процесі їхньої життєдіяльності. Соціальні норми поділяються на моральні, правові, релігійні, корпоративні, сімейні, естетичні. Також до соціальних норм відносять звичаї та традиції.
Тепер спробуємо зрозуміти, яким нормам, на думку науковців, суперечить гомосексуалізм. Для цього даємо його визначення: Гомосексуалізм, також гомосексуальність (грец. homois — подібний і лат. seksus — стать) — одна з форм сексуальної орієнтації людини, стан людини, яка пов'язує свою психоемоційну і сексуальну сферу із особами своєї статі.
Слова «сексуальний» та «психоемоційний» співвідносить гомосексуалізм перш за все з моральними, релігійними та правовими нормами, а також зі звичаями. (Я свідомо уникаю тут обговорення естетичних норм, посилаючись на тисячі творів мистецтва, створених про гомосексуалістів, гомосексуалістами і для гомосексуалістів). Сімейні норми я відкидаю, оскільки гомосексуалісти в Україні законодавчо не можуть створювати сімей, а тому брати участь у формуванні сімейних норм.
Як же порушуються норми моралі?
Норми моралі (моральності) — правила поведінки, які склавшись у суспільстві, виражають уявлення людей про добро й зло, справедливість й несправедливість, борг, честь, достоїнства. Дія цих норм забезпечується внутрішнім переконанням, суспільною думкою, заходами суспільного впливу.
Виходячи з цього, потрібно зрозуміти, є гомосексуалізм добром чи злом. Ці дві категорії перебувають у сфері філософії і є надзвичайно розмитими. Для одних щось є добром, для інших злом. Спробую методом спростування довести, що гомосексуалізм не є злом.
Зло — погане, протилежність добру, означає умисне, усвідомлене заподіяння кому-небудь шкоди, страждань; все, що викликає в нас незадоволення, огиду, або взагалі оцінюється нами негативно і протиставляється благу.
Отож, виникає кілька запитань: чи заподіюють гомосексуалісти УМИСНУ шкоду комусь, і хто такі МИ?
Відповідь на перше запитання – ні. Через гомосексуальну статеву орієнтацію страждають виключно гомофоби, які з якихось особистих причин вважають, що чийсь прояв любові заподіює їм шкоду.
Відповідь на друге запитання: люди. Нас ДУЖЕ багато. Цілих 7 млрд. Аби подивитись, чи «МИ» вважають гомосексуалізм огидним, чи викликає він у «НАС» незадоволення, я провела опитування у соціальній мережі, в результаті якого з’ясувалось, що з 257-ми опитаних 144 (а це 56%) вважають гомосексуалізм прийнятним. Отже думка «НАС» зрозуміла.
Таким чином, я спростовую те, що гомосексуалізм порушує норми моралі.
Щодо релігійних норм, то тут все набагато складніше. Настільки складно, скільки існує в цьому світі релігій. Оскільки провідною релігією в Україні є християнство, то я проаналізую саме його.
Цитата з Вікіпедії:
«Доводи прихильників гріховної оцінки гомосексуальних зносин спираються на інтерпретацію певних епізодів Святого Письма. Однак, у багатьох випадках таке ж різке неприйняття поширюється у цих книгах і на вчинки, які сьогодні в рамках християнства сприймаються як цілком прийнятні — наприклад, на вживання в їжу тваринного жиру, крові і виготовлених з них блюд (Левіт 3:17, 7: 23-27 та ін.), «зайця, бо він жує жуйку, та не має розділених копит» (Левіт 11:6), а також свинини, страусятини, м'яса тушканчика, нетопира і ряду інших тварин (Левіт 11:4-19), на носіння одягу, пошитого з тканин різного походження (Левіт 19:19), на підстригання бороди (Левіт 19:27), тощо
Прихильники ліберальної позиції вважають, що засуджувальне ставлення до гомосексуальної активності було культурно обумовлено й у наш час застаріло, подібно до того як застаріли багато інших явищ, про які Біблія говорить як про прийнятні і навіть санкціоновані Богом в умовах стародавнього світу: геноцид (Чис. 31:15-17, 1Цар. 15:3), дискримінація хворих і расизм (Лев. 21:17-23, Втор. 23:1-3), рабство (Лев. 25:44-46, Еф. 6:5), націоналізм і ксенофобія (Єздр. 9:1-3, 10:10-11, 13:23-30), жіноча дискримінація (Чис. 31: 18, 1Кор. 11:9-10, 14:34-35, Еф. 5:22), заперечення свободи совісті (Втор. 7:2-5, 13:6-16, Пс. 138:21-22).
Також, праці ліберальних богословів показують, що християнський спосіб концептуалізації не обов'язково передбачає засудження гомосексуальності як гріха. Головний акцент християнства полягає у тому, що виконанням морального закону є любов (Рим. 13:10), а заповіді Ісуса не засуджують гомосексуальність. Саме з таких позиції вони і відсівають будь-які ситуативно-історичні прояви нетерпимості. <…>
Деякі християнські конфесії (перш за все, ряд течій протестантизму) вважають заборону на гомосексуальність настільки ж застарілою і такою, що підлягає скасуванню, наскільки — заборону на поїдання кров'яної ковбаси. Також дослідники відзначають наявність у Старому Заповіті декількох історій, що можуть бути потрактовані як гомосексуальні. Серед них згадують, як правило історії Давида та Йонатана, Рут і Наомі, розповідь про прихильність начальника євнухів царя вавилонського до пророка Даниїла. <…>
Слід також наголосити, що у сучасних західних країнах, заборони, що накладаються тією чи іншою релігією, мають діяти у сфері релігії, але не стосуються науки та держави. Претензії церкви на ідеологічну та моральну монополію у сучасному суспільстві суперечать принципу відділення церкви від держави. З цього приводу слід нагадати, що у Конституції України існує стаття 35, де зазначено:
«Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої…
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова…».»
І ще один промовистий приклад: У 2008 році Католицька церква виступила із заявою, в якій «настійно закликає держави покінчити з кримінальним переслідуванням [гомосексуальних осіб]», назвавши це «грубим порушенням прав людини». У грудні 2009 року Католицька церква виступила проти всіх форм насильства щодо осіб гомосексуальної орієнтації і заявила, що з цим необхідно боротися на всіх рівнях і особливо на рівні державному. Через кілька днів після цієї заяви католиків так само і Патріарх Російської православної церкви Кирило на зустрічі з генсеком Ради Європи заявив, що церква не підтримує репресій щодо гомосексуалістів.
Отже, релігійні норми – поняття настільки ж розмите й неточне, як і категорія зла. Трактувати їх можна із сотень різних позицій. Моя позиція є такою: гомосексуалізм порушує не стільки релігійні норми, скільки ті, які впродовж двох тисячоліть силоміць нав’язувала нам церква.
Щодо правових норм, то тут наводжу сухі факти:
Протягом ХХ ст. антигомосексуальні закони було скасовано у Ватикані (1929), Польщі (1932), Данії (1933), Філіппінах (1933), Уругваї (1934), Ісландії (1940), Швейцарії (1942, у тих кантонах, що ще мали статтю), Швеції (1944), Португалії (1945, але знову ненадовго, і третій раз, остаточно — у 1983), Греції (1951), Таїланді (1956), Ізраїлі (1963), в Англії й Уельсі (1967), Канаді (1969), Австрії (1971), Фінляндії (1971), Норвегії (1972), Мальті (1973), Австралії (1975—1997, залежно від адміністративної одиниці), Іспанії (1979), Шотландії (1980), Північній Ірландії (1982), Новій Зеландії (1986), Ірландії (1993), Сербії (1994), ПАР (1994), Албанії (1995), Македонії (1996), Румунії (1996), Боснії та Герцеговині (1998), Кіпрі (1998), Сан-Марино (2001) та ін.
Серед соціалістичних країн Польща у 1948 р. підтвердила відсутність антигомосексуального законодавства, у В'єтнамі його ніколи не існувало, інші ж країни його скасували: Східна Німеччина (поетапно — 1950, 1968), Угорщина (1962), Чехословаччина (1962), Болгарія (1968), Хорватія, Чорногорія, Словенія і Воєводина (1977), Куба (1979; у 2010 р. Фідель Кастро офіційно вибачився перед ґеями), Китай (2001).
Після розпаду СРСР скасували антигомосексуальне законодавство Україна (1991), Латвія (1992), Литва (1993), Росія (1993), Білорусь (1994), Молдова (1995), Казахстан (1998), Киргизстан (1998), Таджикистан (1998), Азербайджан (2000), Грузія (2000), Вірменія (2002).
Нині в Європі не існує країн, що кримінально переслідують одностатеві стосунки.
Навіть не потрібно коментувати.
Тепер перейдемо до звичаїв.
Звичай — це основна форма регулювання поводження, правила поведінки, які склалися внаслідок їх практичного застосування протягом тривалого часу серед людей і уособлювали собою підсумок історичного досвіду та зародки майбутнього.
Тут потрібно заглибитись в історію, адже саме історичний досвід дозволяє говорити про звичаї в певному суспільстві. Я омину світову історію гомосексуалізму, і зупинюсь виключно на Україні.
«Від стародавніх греків гомосексуальність перекочувала до римлян на заході і до скіфів і сарматів на сході. Батько історії Геродот двозначно оповідає про скіфських женоподібних провісників долі, а золоті прикраси з курганів зберегли для нащадків пікантні сценки відпочинку скіфських воїнів. Стародавні слов'яни, зважаючи на географічне положення, трохи пізніше познайомилися з содомським гріхом, але те, що гомосексуальність існувала у їх середовищі як звичайна статева дія між партнерами, сумніву не підлягає. <…>
Як зазначив В. Розанов у другій редакції своєї книги «Люди місячного світла» (1913), приклади гомосексуалізму можна знайти вже в літературі середньовічної Русі. В «Оповіді про Бориса і Гліба „(11 ст.), При описі вбивства князя Бориса поплічниками його єдинокровного брата Святополка Окаянного, згадується його улюблений “отрок, родом Угрин „(тобто угорець), на ім'я Георгій. Борис “возложил „на Георгія виготовлене для нього золоте намисто, тому що любив його “паче меры». Коли вбивці прокололи Бориса мечами, Георгій «повергся» на його тіло, кажучи: «а не остану тебя, господин мой драгый! Да идеже красота тела твоего увядаетъ, ту и азъ съподобленъ буду животъ свой съконьчати». Після такої заяви Георгія закололи і викинули з намету. Пізніше вбивці не змогли впоратися з застібкою золотого намиста, подарованого Борисом Георгію, і, щоб ним заволодіти, відрубали голову Георгія і закинули її так далеко, що не можна було возз'єднати її тілом для християнського поховання.» (взято  звідси)
«Якщо звернутися до періоду козацтва, то тут логіка підказує, що за браком жіноцтва козаки мусили шукати якісь замінники. Особливо цікаво під цим кутом зору можна розглянути побратимство. У Яворницького знаходимо досить прозорий натяк «щоб полегшити труднощі своєї одинокої долі, щоб мати якщо не супутниць, то супутників життя, запорізькі козаки часто зверталися у себе до так званого побратимства» (Д.Яворницький, "Історія запорізьких козаків", т.1, с.182). Далі йдеться навіть про те, що для побратимства навіть існував церковний обряд. То, можливо, ще задовго до визнання гомосексуальних шлюбів в Європі, в Україні давно існував їхній прототип?
Адже власне соціальна функція побратимства недостатня для пояснення цього феномену — дружні стосунки можливі з кількома особами, тоді як побратимство передбачає лише стосунки двох. Знову ж таки, Яворницький дає досить цікаве пояснення: «січовий козак як людина мав душу й серце, відчував потребу когось любити, до когось прихилитися; але любити жінку він не міг, отож „прихилятися“ слід було до такого ж „сіроми“, як він сам» (там же).» (взято тут)
Гомосексуалізм існував у різних проявах в усіх країнах, і Україна не є виключенням. Сексуальні стосунки між особами однієї статі не були запозичені нещодавно українцями з інших культур, а існували на території України більше тисячі років. Таким чином, я вважаю що гомосексуалізм не перечить звичаям українців, хоч і не є настільки поширеним, як у далекосхідних (Японія, Тайвань) чи європейських (Бельгія, Нідерланди) країнах.
Ми дійшли до того, що гомосексуалізм не відхилюється від більшості соціальних норм, які сформувались в українському суспільстві. А тому його трактування як девіації, тим більше як такої, що потребує контролю, я вважаю неправильною.
Я швидше вважатиму девіантами тих, хто, будучи засліплений тваринною ненавистю, агресивно ставиться до представників сексуальних меншин.
В кінці кінців, ми ж закохуємось не в член чи у вагіну, а в людину, як особистість.

54 коментарі

Діонісія Кернична
Я очікувала схожу реакцію на цей матеріал. Та мені цікаво, чому ніхто не прокоментував своє незадоволення? Це щось типу «немає аргументів, то хоч дислайк натисну».
Володимир Гуцул
значить всі інші погодились.)
Олег Тудан
тема гомосексуализма — это годный вброс для любого, даже самого ультра-толерантного форума или блога
Михайло Шморгун
… В Україні гомосексуалізм неодобряєтся (сказав капітан очевидність...). Знаю, що Буковина за свою промоцію має дякувати гомосексуалісту Параджанову… Більше нічого «толерантного» по цій темі сказати не можу…
Діонісія Кернична
і на тому дякую.)
Михайло Шморгун
Ну і тєму ви підняли… канєшно… (Оно Вам Надо ?)…

Перед холіваром… Лише одна заувага — гомосексуалізм, це скоріше не «смерть любві» між чоловіком і жінкою, а смерть людської дружби, як цінності… 2 Я знайшов слово, яке б схарактеризувало сучасну політичну ситуацію в країні… Це реально гомосексуалізм

Діонісія Кернична
тема наболіла, бо навіть з викладачем посварилась через це.

а щодо політики, то тут мені здається, що це вже не стільки гомосексуалізм, скільки якесь вишукане збочення з домішками свінгерства та ексгібіціонізму))
Галина Дичковська
Тут є 2 моменти. Аспект «норми» і власне гомосексуалізму.
Проблема в тому, що якщо суспільство на загал хворе, то хвороба буде «нормою».
Стосовно гомосексуалізму, то для мене він є не причиною «смерті любові», а наслідком «смерті любові», яка дуже часто є «нормою» в гетеросексуальних стосунках.
Максим Пансик
Пані Діонісія, гомосексуалізм був, є і… Суспільство, як проекція середньостатистичної людини часто діє за принципом крайнощів. «Не плутайте праведне з грішним» — зауваження щодо ваших міркувань проявів гомосексуальності у Біблії, козацькому середовищі і інших історичних спільнотах. Любов, дружба, пасіонарія — це почуття, які дійсно існували і у тогочасних середовищах і існують у наш час як між чоловіками, так і жінками. Та йшлося про дружню, братську, сестринську любов. Любов подібну до тієї яку батьки відчувають до свого дитяти. В наш час слова люблю і кохаю часто трактуються із розумінням — перебуваю у статевому зв'язку або хочу перебувати у такому. А на той час ці любові розподілялись (в наш час через брак відповідного виховання і освіти мало людей визнають і розуміють різницю). Психологія почуттів визначає — любов-дружбу, любов-кохання, любов-пристрасть, любов-наставництво і ін. Не сперечаюся, що в деяких випадках описана любов-дружба між особами однієї статі перетворювалась у любов-пристрасть і знаходила вихід на тілесному рівні, але тоді вона вже вважалась гріховною. Той же Яворницький зазначає злочини, які підпадали суворому покаранню, а в деяких випадках смертній карі — вбивство козаком козака, зрада, дезертирство, мужолозтво… Біблія — це і Старий Заповіт, в якому саме статевий акт між особами однієї статі визнається гріхом покаранням за який повинна бути смерть, і Новий Заповіт, в якому саме статеві акти і хтиву пристрасть між особами однієї статі визнають гріхом, але карати буде Бог, а не люди. Останні повинні бути терплячі і співчутливі — толерантні у раціональному розумінні цього слова. Приклади коли в Біблії є слово любов часто мають на увазі любов-дружбу — братерство, рівність кожного перед кожним — готовність до взаємодопомоги, здатність на самопожертву. Любов учня до вчителя — відданість учителю його ідеям і думкам — світогляду або ж щире служіння своєму господарю — вірність йому і його дому. У відповідь любов учителя до учнів чи господаря до своїх слуг — менторство, наставництво, протекціонізм… Біблія не засуджує тілесні потреби і бажання — любов-кохання між чоловіком і дружиною — обов'язкова норма гармонійного життя подружжя. А от тілесна любов-пристрасть — це гріх, як до жінки так і до чоловіка…
Особисто я проти будь-якої агресії щодо осіб із нетрадиційною сексуальною орієнтацією — тотального винищення, вбивств, репресій, засудження, цькування, висміювання тощо. Так само я проти дещо ірраціональної толерантності щодо осіб із нетрадиційною сексуальною орієнтацією — винесення їх орієнтації на більш високий рівень чуттєвого сприйняття, приписування цим людям переважання позитивних якостей над негативними, непрофесійні і вульгарні марші, фільми і реклама (покликані допомогти, але приносять більше шкоди). Вони люди, такі ж як я, ви і всі інші. У кожної людини свій хрест — складні складові особистості, важкість характеру, особливості зовнішності чи поведінки, залежність чи апатичність, невиліковна або хронічна хвороба, приналежність до певної раси, національність, віросповідання, шкідливі звички і океан усілякого іншого… Не принижуйте, не возвеличуйте — дайте банальне і просте право на жити.
Олег Тудан
«Приклади коли в Біблії є слово любов часто мають на увазі любов-дружбу — братерство, рівність кожного перед кожним — готовність до взаємодопомоги, здатність на самопожертву. Любов учня до вчителя — відданість учителю його ідеям і думкам — світогляду або ж щире служіння своєму господарю — вірність йому і його дому.»

Отвечу такой вот цитатой:

«Как реформатор и человек необычных способностей, Иисус подвергал острой критике социальные и человеческие „грехи“, за которые человека ждет „вечный огонь“, но ни одним словом не вспомнил про гомосексуализм, как будто этот грех миновал его окружение… И тут нам на помощь приходит „святой“ евангелист Иоанн. В своем „Евангелии“ Иоанн гордится любовью к нему Иисуса. Апокрифы сообщают, что Иоанн был наикрасивейшим и наинежнейшим из всех учеников Христа. Художники во все времена рисовали Иоанна с очаровательными девичьими чертами и нежным телом. Поэтому неудивительно, что в час „тайной вечери“ Иоанн возлежал у Иисуса на грудях (Иоанн, 13:23). Или: „Влил (Иисус) воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем“ (там же, 13:5). Интересно, что Иоанн пишет „Евангелие“ от третьего лица, когда говорит о последнем „божественном акте любви“ к нему Иисуса — последний уже был распятым на кресте: „Иисус, увидев свою мать и ученика тут стоящего, которого он очень любил (Иоанна), говорит — матери своей: “Женщина, это сын твой». Потом говорит ученику (Иоанну): «Это мать твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе в дом" (Иоанн, 19:26-27).

Как видим, Иоанн выполнил последнюю волю Иисуса. Как раз в этом кульминационном моменте исследователи и видели «божественный акт любви» Иисуса с Иоанном. Знаменательно, что английский монах Эльред (живший в XII в. и бывший королевским советником в вопросах веры) на этом основании требовал, чтобы монахам было дозволено совершать гомосексуальные половые акты так, как это делал Иисус со своими учениками. Он ссылается на «Евангелие» того же Иоанна: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Поэтому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой» (Иоанн, 13:34-35). Этот монах Эльред для практического осуществления «божественного полового акта» написал две книжки практических советов. Его наследники пошли в этом плане гораздо дальше. История христианских монастырей — это история самого наиомерзительнейшего распутства, про что в разное время довольно много написано."
Святослав Вишинський
«Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость. <...> Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас: и осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней».

(Третья книга Моисея. Левит. 18:22-25)
Максим Пансик
Багато течій Християнства «грішили» тим, що доступ до Біблії мав лише священник, пастор, наставник. Паства на слово вірила сказаному і поясненому. Багато течій Християнства «грішили» тим, що замість Біблії вони розповсюджували свої власні думки і розмірковування про неї, що суперечили одне-одному. Зізнаюсь, перечитав Біблію і дійшов до не нової думки — вчення Ісуса Христа і Християнство як релігія (чи певна кількість релігійних течій) багато в чому суперечать одне-одному.

Коли у вчення прийшли люди, які зрозуміли що на цьому можна зробити гроші, владу і інше, а також вирішити купу особистісних проблем. Вчення трансформувалось у релігію з усіма її позитивами і негативами. Саме тоді маси людей, яким насправді була потрібна допомога лікаря, психолога, психотерапевта або кого іншого знайшли свою нішу. Монастирі перестали бути місцем для просвітлення і стали слугувати побутовим і подекуди абсурдним цілям. Відправлення у монастир сина чи дочки в період статевого дозрівання для спасіння його душі, проти його ж волі, на деякий час або до смерті. Смирення плоті, голод, важка праця і тілесні покарання. І керівники та старші наставники, які прийшли в монастир не за покликом душі, а від нереалізованості в миру — знаходили місце для задоволення своїх потреб… Вчення і релігія різні речі, а щоб знайти священника, який сповідує вчення, а не релігію потрібні — бажання, час і пошук.

Стосовно наведеної вами цитати — Ісус виступав проти гомосексуальності (Мт.11:23-24, Лк.10:1-16, 17:28-30), виступали проти неї і його учні (1 Петр. 4:1-5, Рим. 1:21-28, 1 Кор. 6:9-10, Гал. 5:6-24, 1 Тим. 1:9-10.) Але ще раз повторюся Він був проти насильницьких методів — розумна толерантність, а не забиття камінням — «Хто з вас без гріха, — нехай перший кидає у неї камінь!» (Ів. 8:7.). Те що зараз багато хто хоче видати за гомосексуальність, насправді нею не є. Обнімання, цілування у щоки, чоло, голову, губи (без язика), погладжування голови, руки, спини, «возлежання на грудях», ходіння тримаючись за руки між чоловіками у ті часи було виявом справжньої братерської любові і дружби, без жодного натяку на статевий акт. Омивання ніг і прохання до учня подбати про стареньку матір — бачити у цьому гомосексуальність — вияв повної необізнаності у принципах вчення і значенні певних дій. Намудрував Ельред, біда що він не один такий.
Діонісія Кернична
Пане Максиме, але ж існує і жіночий гомосексуалізм. Наскільки мені відомо, про нього в Біблії не згадується. Виходить, що сексуальні стосунки між жіками ніяк не забороняються Святим Письмом, а отже мають право на існування (тобто гомосексуалізм на 50% допускається). Та й суспільство загалом сприймає лесбіянок більш ліберально, аніж геїв (з власного спостереження). Це що, гендерна дискримінація?
Максим Пансик
Рим. 1:26; Левит 18; Левит 20. А стосовно гендерної дискримінації в Біблії, намічається окреме обговорення. Якщо дивитись однобоко і виривати речення із контексту. То гендерна дискримінація (ГД) дійсно присутня в Біблії. Якщо підійти до вивчення цього питання комплексно і з науковою скрупульозністю то відповідь — ГД відсутня.
Діонісія Кернична
У наведених Вами уривках (Рим. 1:26; Левит 18; Левит 20) саме про жінок говориться лише в першому: «Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне». Що саме розуміється під протиприродним? У наступних уривках багато місця відводиться зоофілії, проте про зв'язок жінки з жінкою нічого не сказано.
Максим Пансик
Пані Діонісія, я не претендую на роль учителя чи найдосвідченішого знавця Біблії. Та сталось те про що я написав у попередньому коментарі. Для розуміння Біблії не достатньо хапання за окремі вірші, речення чи словосполучення
(26. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне.
27. Так само і чоловіки, позоставивши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили. І вони прийняли в собі відплату, відповідну їхньому блудові.
(До Римлян 1:26,27)
А Левит потрібно перечитати повністю.
Жіночий гомосексуалізм так само осудний як і чоловічий. Але знову ж таки наголошую на словах Христа — засуджувати має право Бог, за нами — розумна Христова толерантність.) Не можна судити про слона із зав'язаними очима, вхопившись за хобот, бивень або кінцівку))) Для того, щоб перевести наш діалог у більш конструктивне русло скажу наступне. Ви не переконаєте мене у тому що Біблія дозволяє чоловічий чи жіночий гомосексуалізм. Так само не переконаєте і багатьох інших людей. Так само і вам, мої думки можуть видатись не переконливими або недостатніми. То чи не варто зосередитись на тому, що є насправді ефективним — виробленні у суспільстві розумної толерантності?
Святослав Вишинський
"… Соблюдайте постановления Мои и законы Мои и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами, ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля; чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас; ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего".

(Третья книга Моисея. Левит. 18:26-29)

«Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них».

(Третья книга Моисея. Левит. 20:13)
Адам Чесноков
Хочу висловити свої думки. По-перше, біблійне вчення є ідеалістичним вченням, яке, в окремих випадках, відірване від реалій нашого світу. Ось, наприклад, людина народилася гермафродитом, тобто у неї є водночас ознаки чоловіка і жінки. Хіба вина цієї людини, що інколи вона може відчувати потяг і до чоловіків, і до жінок? По-друге, сучасні священики і пастирі різних сект, сприймаючи все написане в Біблії буквально, майже нічого не розуміють у Святому Письмі. Є люди які кажуть, що прочитавши Біблію, мають уявлення про Бога, про Христа, про християнство. Шановні (я вибачаюся за свою емоційність), Біблію потрібно розуміти! Ось Ви всі можете мені пояснити внутрішній зміст гріхопадіння Адама і Єви? Чому Єва згрішила перша? Чи Ви мені можете сказати, що слід розуміти під цими словами: "І знайшов я річ гіршу від смерти — то жінку, бо пастка вона, її ж серце — тенета, а руки її — то кайдани!.. Хто добрий у Бога — врятований буде від неї, а грішного схопить вона!" (Екл.7:26). Думаю, що, можливо, найбільше знає про внутрішній зміст Біблії пан Святослав. Я вже писав про Каїна і Авеля.
Ще напишу з астрологічної точки зору. Завершилася епоха Риб, яка почалася коли народився Ісус Христос. Ця епоха характеризується ілюзіями і пошуком ідеалів. Світ вступив у нову епоху — епоху Водолія, епоху свободи і рівноправ'я, вона буде тривати приблизно 2 тис. років. Ця епоха вільних людей, епоха свідомості, епоха нових поглядів на світ. Україна — дуже консервативна країна. Ви дивіться, що майже нічого не змінилося у наші країні за тисячоліття: колись на наші землі нападали турки, татари, поляки, росіяни, німці, вони брали наших людей у полон, вивозили їх за кордон. А зараз те саме, тільки уже рабство добровільне. Люди самостійно виїхають за кордон у пошуках кращої долі.
Пані Діонісія, не переживайте, у майбутньому люди будуть більш толерантно ставитися до гомосексуалізму! ВИВЧАЙМО АСТРОЛОГІЮ — БУДЬМО БІЛЬШ СВІДОМІ!
Оксанка Білек
«Також, праці ліберальних богословів показують, що християнський спосіб концептуалізації не обов'язково передбачає засудження гомосексуальності як гріха. Головний акцент християнства полягає у тому, що виконанням морального закону є любов (Рим. 13:10), а заповіді Ісуса не засуджують гомосексуальність. Саме з таких позиції вони і відсівають будь-які ситуативно-історичні прояви нетерпимості. <…>»
В середині все перевернулося, коли я прочитала даний абзац!
1) Ви яких богословів читали?!
2) Любов. Коли Ви звертаєтеся до поняття Любов у християнстві, то повинні розуміти, що це не плотські утіхи! Любов — це Бог!
3) Гомосексуалізм — це гріх за який було спалено вегнем Содом і Гомору. Його недвозначно було занесено до гріха. Тут нема про що більше говорити.

Якщо пані за гомосексуалізм, то будьте зі своєю думкою на здоров'я, але не чипайте те, щого не знаєте. Не лізьте до християнства і не тлумачте, не викривлюйте його. Самі зблудили і інших тудуи ведете.
Діонісія Кернична
З Вашого коментаря випливає, що у християнстві потрібно розмежовувати поняття «любові» і «плотських утіх». Що ж, виходить, все людство було народжене не з любові, а в результаті плотських утіх? І шлюби заключаються для легалізації «плотських утіх», а не з великої любові один до одного? А любити потрібно Бога.
Олег Тудан
«Не лізьте до християнства»

О как. А почему?
Георгій Боднараш
Я так розумію, що найбільше коментів отримують публікації про націоналізм та гомосексуалізм…
Діонісія Кернична
Тут спрацьовує принцип трьох «С»: скандал, секс, смерть. Інколи, правда, сюди ще дописують страх, сенсацію і гроші.
Михайло Шморгун
… і про румунське питання, яке турбує дописувачів не менше…
Олег Герман
Говорити і сперечатись тут можна без кінця, але деякі моменти врахувати варто… Якщо відкинути письмові першоджерела і глянути на проблему суто з практичної точки зору, то гомосексуалізм — неприроднє явище, тобто таке, яке не направлене на продовження роду, і навіть з біологічної точки зору неправильне. Однак не треба відхрещуватись від цього і кидати в геїв камінням. Психіатрія це трактує, як сексуальне збочення… Особисто я до такого «вияву любові до ближнього» ставлюся вкрай негативно, але вважаю, що до цього слід ставитися з часткою розуміння.
Сергій Янушевський
а я собі подумав про те, ну чому у пироди немає «толерантності», уявіть собі ситуацію, оскільки Чернівці європейське місто, то наші вулиці заповнені безпритульними тваринами, і ось якби у собак, пес ліз до пса, то напевно їх і вилавлювати не потрібно було, самі б виродилился…
А краще хай гомосекскальні стосунки узаконять у Китаї, а то їх там скоро буде 2 мільярди…
Діонісія Кернична
Сергій Янушевський
так це ми вже як то кажуть видаємо дійсне за бажане, чи то бажане за дійсне…
Сергій Янушевський
а чому приводили приклади тільки християнських віросповідань? Ось конкретно про гомосксуалізм йдеться у Корані :«У збірнику хадисів [1]. аль-Бухарі наводиться наступний хадис: «Повідомляється, що сподвижник пророка Ібн Аббас (хай буде задоволений Аллах ними обома) сказав:« Посланник Аллаха прокляв чоловіків, які уподоблюються жінкам, і жінок, які уподоблюються чоловікам, і сказав: «виганяйте їх з ваших будинків!».
А ось і ще досить показова відповідь, що „гомосексуалізм карається стратою, згідно хадису пророка (мир йому і благословення Аллаха), який говорив: «Якщо ви побачите тих, хто чинить гріх народу Лута, то вбийте і активного і пасивного!» Абу Дауд 4462, ат-Тірмізі 1/275. Хадис достовірний. Див “Іруауль-г'аліль» 2350."
Діонісія Кернична
В ісламі погано орієнтуюсь, на відміну від християнства. Перефразовуючи слова пані Білек скажу, що просто не лізу до ісламу.
Святослав Вишинський
«Ложная повестка дня»:

Святослав Вишинський
Продовження історії устами Сергея Доренко:

Олег Тудан
В этом треде слишком много гомофобов
Олег Тудан
Вы c такой легкостью, бездумно называете чужой образ (личной, причем) жизни «сексуальным извращением», «крайностью», «болезнью», «грехом» — ваше внутренее средневековье выплескивается в каждом вашем слове.

Вообще вопрос гомосексуализма часто служит лакмусовой бумажкой в отношении тех, кто играется в демократическую, прогрессивную и современную личность. В данном треде раскинулось широкое, но завуалированное панно нетерпимости, которую сдерживает только опаска сказать слишком РЕЗКО. Тем не менее прекрасно понятно, who is who.
Михайло Шморгун
А ненависті боятись не треба. Вона частина людської природи.

Діонісія Кернична
Цитата, взята з одного гей-форума:
«для тонких и чувствительных: в тексте присутствует САРКАЗМ.

1) Быть гомосексуалом — неестественно. Настоящие люди должны отвергать все неестественные вещи, например очки, полиэстер, отопление или кондиционеры.

2) Легализация гей-браков приведёт к росту числа геев. Точно так же как общение с высокими людьми приводит к тому, что вы тоже подрастаете на десяток сантиметров.

3) Легализация гей-браков откроет дорогу к прочему сумасбродству. Например, некоторые захотят заключить брак со своими собаками, потому что собака является дееспособным физическим лицом и может подписать свидетельство о браке.

4) Гетеросексуальный брак существует тысячелетия и никогда не менялся; женщины до сих пор являются собственностью своих мужей; чёрные не могут заключать браков с белыми, а развод тоже до сих пор запрещён.

5) Если разрешить гомосексуальные браки, то традиционный брак потреяет своё значение; священное таинство брака Бритни Спирс с её бывшим одноклассником, длившегося 55 часов, будет разрушено.

6) Гетеросексуальные браки оправданы, потому что в результате их рождаются дети. Гомосексуальные пары, бездетные пары, люди старше 50 лет не должны иметь право заключать браки, потому что в наших детских домах ещё есть места, и этот мир нуждается в как можно большем количестве детей.

7) Дети не могут вырасти нормальными членами общества, если у них не будет мужской и женской ролевой модели дома. Поэтому наше общество должно запретить родителям-одиночкам (и, боже упаси, одиноким бабушкам или дедушкам) воспитывать детей.

8) Гей-браки фундаментально изменят наше общество; мы никогда не сможем адаптироваться к новым социальным нормам. Ведь мы никогда не смогли адаптироваться к индустриальному и пост-индустриальному обществу, автомобилям, самолётам, телевидению, интернету и т.д.»
Сергій Янушевський
а от в мене є запитання, як шановна спільнота ставиться до всиновлення дітей геями, а?
Діонісія Кернична
Не бачу в цьому нічого загрозливого. Гомосексуали всиновлюють тих дітей, які були народженні в результаті священного гетеросексуального «злиття», та чомусь покинутих своїми батьками-гетеросексуалами. Питання стоїть не втому, що дитину виховуватиме сім'я гомосексуалів (я не кажу лише геїв, беручи до уваги й лесбіянок), а в тому, як до цієї дитини ставитимуться оточуючі.

p.s. Одразу згадую одну цитату: «Конечно же, родители-геи воспитают детей-геев. Потому что в гетеросексуальных семьях вырастают только гетеросексуальные дети. Дети-геи прилетают из космоса».
Святослав Вишинський
«У Британії подружжя опинилося в центрі скандалу. Під час інтерв'ю із соціальними службами вони розповіли про свої традиційні християнські погляди. Мовляв, одностатеві стосунки — це не правильно. А це, як виявилось — може зашкодити усиновленій дитині. Їх звинуватили у гомофобстві й заборонили усиновлювати дітей. <...> Подружжю Джонсів назавжди заборонено всиновлювати дітей і братися до громадської діяльності з молоддю. Їхні традиційні християнські переконання, згідно з присудом, можуть зашкодити майбутньому дитини. <...>

Оувен та Юнис Джонси, подружжя: Судді наголосили, що наші погляди щодо сексуальних стосунків можуть уразити дитину, комісія з прав людей зазначила, що наші принципи неприйнятні у вихованні дитини.

Після вироку Джонсам, британські соціальні служби ставлять такі самі запитання всім сім'ям, які планують всиновити дитину. Отож, якщо вони не сприймають одностатевих сексуальних стосунків, значить у батьки не годяться. За статистикою, таких сімей у Великій Британії майже 20%… <...>

Пол Даймонд, юрист закону про свободу віросповідання: Британія нині в дуже складному становищі і я гадаю, у світі це чітко бачать. Ми втрачаємо наші принципи, цінності, британці метушаться довкола ідеології людських прав, яка насправді має дуже політичний характер і я певен, надзвичайно багато людей, а надто зі Східної Європи, впізнають це, оскільки побували в такій же шкурі при правліннях деяких урядів. Тут не має людських прав для всіх. Нині тут тільки дехто має рівні права, а дехто таки більше прав, аніж інші».

(«У Британії подружжю заборонили усиновлення через їхні християнські переконання», СТБ, 14 сiчня 2013)
Олег Герман
Ну, це вже ні в які ворота не лізе.
Захар Подкидишев
Ну и бодягу вы тут развели господа хорошие. Читаешь, что пост, что коменты и мозг медленно, но уверенно закипает)))

В одном из интервью хедлайнер группы MANOWAR Эрик Адамс сказал: «Чем больше на планете педерастов, тем лучше».
И на удивлённый взгляд журналиста сразу же пояснил: «Нам, нормальным мужикам больше баб достанется».
Олег Тудан
Вот эти вот персонажи будут рассказывать про каких-то баб, которым им больше достанется? Я умоляю.

Сергій Воронцов
Да, удивительно, что как-то горячо восприняли. Даже слово " ненависть" есть. Такие сильные чувства. Кажется для Украины актуален совсем другой разговор о сексе — это о сексе по расчету, браке по расчету. И когда руководитель «подтягивает» на должности своих любовниц или кого-то с ней связанных, по большому счету это так же уродливо, как гомосексуальные мафии. Кроме того, в таком мезальянсе один человек определенно мучается (на самом деле оба). А господа на букву п… сты, насколько я понял дискомфорта не чувствуют. Ну и хай себе люди радуются.
А в сексе по расчету даже такой радости не увидишь… Одно расстройство. Об этом актуальнее все-таки поговорить в Украине. Кстати при преступной советской власти браков по расчету было гораздо меньше. Как-то считалось и пропагандировалось, что надо по любви… Эти девиации интереснее, чем красные труселя сурового челябинца Ивана Дулина
Сергій Янушевський
да пропагандировалось то одно, а в жизни было по другому, точнее, у парт. верхушки было…
Сергій Янушевський
ось Вам і однозначні відповіді на однозначне запитання, от і все, що потрібно було довести…
Олег Тудан
Михайло Шморгун
Я не знаю автора данної фрази, але після неї він мав би застрелитися… Це десь такий рівень егоїзму, який навіть я не зможу переплюнути… Все на світі розуміти і нічого не відчувати… напевне невесело бути по вівторкам хачем…

Михайло Шморгун
Аааа, Ульянов написав сєй шедевр… Ну я тоже коли сліняю закордон зможу собі дозволити побути дагом по-понеділкам…
Без образ, але позьорство теж має свою планку за якою не розумієш де «клініка», а де сучасне мистецтво.
Я особисто не думаю, що падаючи нижче морального плінтуса, маєш право водити пальцем по скроні і констатувати типу щось про хвороби суспільства. Це якось нефайно.
Я навіть термін придумав для таких людей, як щановний Анатолій — "інформаційний юродивий". Не було б громадського інформаційного сральника — були б вони просто юродивими, рівними якомусь «наполеону» місцевого значення.
Олег Тудан
Дело в том, что мораль — скользкая штука, поэтому о каком-то «плинтусе» говорить не приходится.
Андрій Круглашов
https://www.youtube.com/watch?v=328wX2x_s5g — Paul Bloom чітко відстежує кореляцію між гидливістю, як токою, та неприязню до інакшості.
Не тільки гомосексуалізм, але й неприязнь до нього — природня.
Питання, якими бути, якщо ми трохи більше ніж βίος
Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте